Trestní právo

Každému se může stát, že jej stát obviní ze spáchání trestného činu. Ať již už je obvinění oprávněné či nikoliv, jedinec má vždycky právo se proti obvinění ze strany státu bránit a docílit tak očištění svého jména nebo aspoň nízkého trestu. Zejména v trestním řízení je nezastupitelná role advokáta, protože nikdo jiný než advokát obhájcem obviněného být nemůže. Člověk se však stejně tak snadno může stát i obětí trestného činu, třeba může být okraden nebo mu být ublíženo na zdraví. I oběti trestných činů mají právo na právní pomoc zmocněnce, který může být jejich průvodcem v celém trestním řízení a může se zasadit o to, aby byl pachatel spravedlivě potrestán a uhradil oběti veškerou škodu, kterou ji svým trestným činem spáchal. Jako obhájce a zmocněnec Vám mohu nabídnout následující právní služby:


  • Kompletní obhajoba v trestním řízení (před policií, okresními soudy, krajskými soudy, vrchními soudy i Nejvyšším soudem) se specializací na majetkovou trestnou činnost, dopravní a alkoholové delikty a daňové a dotační delikty.
  • Podávání stížností a odvolání proti rozhodnutím policie, státních zástupců a soudů
  • Podávání trestních oznámení, zastupování oběti trestného činu v dalším řízení včetně uplatnění nároků na náhradu škody po pachateli


Jsem zapsán jako ex offo obhájce v trestním řízení pro soudní okres Opava a pro obvod Krajského soudu v Ostravě.