Správní právo

Činnost státu, krajů a obcí si platíme my všichni z našich daní. Veřejná správa by proto měla fungovat bezproblémově a řídit se výhradně zákonem. Bohužel ne vždycky tomu tak bývá a mnohdy je nutné s byrokracií bojovat. Totéž platí pro stále častější spory o přiznávání nebo krácení dotací z veřejných rozpočtů. V těchto všech případech je právní opora v podobě advokáta pro většinu lidí naprosto nezbytná, aby se mohli kvalifikovaně bránit proti nezákonnému postupu úřadů. Jelikož zastupování advokátem úřady zpravidla neberou na lehkou váhu, rozhodně se jedná o investici, která se skutečně vyplatí. Mohu Vám nabídnout následující specializované právní služby:


  • Zastupování ve správním řízení před rozličnými úřady (např. před stavebními úřady, dopravními úřady, živnostenskými úřady, odbory životního prostředí, vodoprávními úřady, finančními úřady, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadem pro ochranu osobních údajů, Českou národní bankou, Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem dopravy nebo Ministerstvem vnitra).
  • Sepis odvolání nebo podnětů k přezkumnému řízení proti nezákonným rozhodnutím úřadů
  • Ochrana proti nečinnosti úřadů(žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti, správní žaloby na nečinnost úřadu)
  • Podávání správních žalob a kasačních stížnostíproti rozhodnutím a jiným úkonům úřadů ke správním soudům, včetně zastupování u Nejvyššího správního soudu

Jsem zapsán v seznamu Nejvyššího správního soudu jako ustanovovaný zástupce pro řízení před správními soudy včetně Nejvyššího správního soudu.