Smlouvy

Každý člověk denně uzavře mnoho smluv a dohod, byť většinou ústních (koupí si snídani, jede autobusem do práce, zajde na oběd do restaurace). Významnější smlouvy je vhodné uzavírat písemně s tím, že se vyplatí nechat si je sepsat advokátem, abyste předešli nepříjemným překvapením. Pokud jste již smlouvu uzavřeli, ale se smluvním partnerem se na ní neshodnete, mohu Vás v tomto sporu ze smlouvy zastupovat. Nejčastěji se jedná o spory o zaplacení ceny, o reklamaci vadného výrobku nebo služby nebo o nedodání objednaného zboží. Nejčastějšími smluvními typy, které se v životě vyskytují a které Vám mohu sepsat nebo posoudit, jsou tyto:


  • Kupní smlouvy (například na koupi domu, automobilu, vybavení domácnosti).
  • Smlouvy o dílo (například na veškeré řemeslné práce nebo na výstavbu domu).
  • Smlouvy nájemní, podnájemní a pachtovní (například na nájem bytu, automobilu, kanceláře nebo skladu pro podnikání, na pacht pozemku nebo obchodního závodu).
  • Smlouvy úvěrové a o půjčce (například hypoteční úvěr od banky, půjčka peněz známému).
  • Smlouvy o zprostředkování (například s realitní kanceláří při koupi nemovitosti).
  • další, většinou obchodní smlouvy (například příkazní, komisionářská, o obchodním zastoupení, o přepravě, zasílatelská, o skladování).