O MNĚ

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde jsem v roce 2011 promoval s vyznamenáním a získal oprávnění užívat vysokoškolský titul Mgr. V roce 2015 jsem složil na své alma mater státní rigorózní zkoušku, která mě opravňuje k užívání vysokoškolského titulu JUDr.

Jsem advokátem a celý svůj profesní život od roku 2008 působím v advokacii. V současné době mám svojí advokátní kanceláře ve slezské metropoli Opavě. Opavskou kancelář sdílím se spřátelenou advokátní kanceláří OK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

Poskytuji právní služby zejména v oblastech veřejného práva a nemovitostí. Zvláštní specializaci zapsanou u České advokátní komory mám na obory stavebního práva, správního práva, přestupkového práva, občanského práva a dopravních trestných činů. Bližší popis jednotlivých právních služeb a moji filosofii při jejich poskytování naleznete v rubrice Moje služby.

Kromě advokátní praxe se věnuji i přednáškové činnosti pro zvyšování kvalifikace úředníků v akreditovaných kurzech, a to ve spolupráci se vzdělávací agenturou ACCON human resources management, s.r.o. a publikaci odborných článků, kde publikuji odborné články v časopise Bulletin stavebního práva vydávaným Českou společností pro stavební právo.

Hovořím česky, anglicky, pasivně francouzsky a intenzivně se snažím zlepšovat svoji italštinu.

Ve svém volném čase se věnuji kromě rodiny aktivně i pasivně sportu, zejména cyklistice, motorismu a fotbalu, dále se věnuji se sbírání modelů automobilů, historii a literatuře.

Náš tým